Home » Uncategorized » Nieuwsbrief maart 2017 Straatintimidatie

Nieuwsbrief maart 2017 Straatintimidatie

13 maart 2017 Uncategorized

Straatintimidatie


Straatintimidatie

Straatintimidatie is iets waar veel vrouwen (meer dan de helft de vrouwen bijvoorbeeld in steden als Rotterdam en Amsterdam) hinder van ondervinden. Helaas gaat het met regelmaat om jonge mannen van andere niet westerse bevolkingsgroepen die zich hieraan naar passerende vrouwen schuldig maken. Dit geeft bij veel vrouwen een toenemend gevoel van onveiligheid. Het gevolg is dat vrouwen bepaalde plekken mijden of durven op straat geen oogcontact te maken. Ze voelen zich terecht respectloos benaderd worden. Op basis van dit thema ben ik (Andre van der Veer) in mijn functie als psychosociaal therapeut bij Du-Lotus door studenten Journalistiek van de Hogeschool Windesheim in een interview bevraagd naar mijn mening over dit onderwerp. Het betreft een filmpje van ruim 2 minuten waar in wordt vertelt wat straatintimidatie is. Verschillende vrouwen vertellen wat zij hebben meegemaakt en hoe ze ertegenaan kijken en ik geef vanuit mijn professie een korte reactie. Verder laat het filmpje mooi zien hoe er op straatintimidatie assertief gereageerd kan worden. Je kan het You tube filmpje op de deze pagina bekijken door op de volgende link te klikken: https://youtu.be/SNr8x8qdBKI

De dagelijkse effecten van het wettelijk eigen risico en bijdragen binnen het huidige zorgstelsel

Aan de hand van twee fictieve praktijkvoorbeelden beschrijft Andre van der Veer de dagelijkse effecten van het wettelijk eigen risico en eigen bijdragen binnen de zorg.

Casus X: De Stapeling

Bestaat uit een man en vrouw met kinderen. Daarvan is 1 kind met een onder toezichtstelling uit huis is geplaatst. Ouders zijn beide in combinatie met een psychiatrische aandoeningen, verstandelijk gehandicapt. Daarbij heeft de vrouw diverse lichamelijke problemen. Met behulp van gespecialiseerde begeleiding in de thuissituatie zijn ze in staat zelfstandig te wonen. Hun gezamenlijk bruto maandelijks inkomen exclusief de huur en zorg toeslagen komen net boven de 120% norm uit van het wettelijk bestaansminimum. Dit geeft geen recht op andere tegemoetkomingen of kwijtscheldingen. Normaliter zouden zij met hun inkomen redelijk rond kunnen komen, ware het niet dat zij sinds de invoering van het huidige zorgstelsel met de toenemende eigen bijdragen en het structureel verhogen van het eigen risico hun koopkracht tot onder het bestaan minimum fors achteruit hebben zien gaan. Door hun chronische ziekte zijn ze zorg afhankelijk en daarvoor betalen zij een hoge bijdragen die ze niet kunnen betalen. Jaarlijks betalen zij 2 X 385 euro aan de wettelijke eigen risico op de zorgverzekering. Vervolgens betalen zij maandelijks 100,- euro aan het CAK voor de langdurige zorg in hun thuissituatie. Tevens de wettelijk bijdrage op de jeugdhulpverlening voor de uithuisplaatsing jongste kind 120,- euro per maand. Dat maakt dat het gezin inclusief eigen risico zorgverzekeringen 285,- euro per maand aan zorgkosten afdragen. Dit staat nog los van de maandelijkse zorg premie en mogelijke overige bijdragen die ze eventueel nog moeten betalen op hulpmiddelen en medicijnen.

Casus zorgmijding

Casus een alleenstaande moeder in de WWB: Een alleenstaande moeder, heeft forse psychosociale problemen waardoor ze op diverse terreinen binnen haar omgeving is vastlopen en heeft geleid tot sociaal isolement en arbeidsproblemen. Haar zelfbeeld is in zoverre aangetast dat ze nog nauwelijks acties naar de buitenwereld durft te ondernemen. Door haar huisarts wordt ze gemakshalve standaard doorverwezen naar GZ-psycholoog wat vergoed zou worden uit het basispakket. De vrouw besluit er uiteindelijk niet naar toe te gaan vanwege het hoge eigen risico die ze niet kan betalen. Daarop besluit ze zelf voor hulp naar de eerste lijnen psychosociaal therapeut te gaan die vanuit haar aanvullend pakket deels vergoed wordt. De sessie lijken het gewenste resultaat voor haar te behalen. Halverwege besluit ze tocht noodgedwongen te moeten stoppen. Reden de eigen bijdrage is ook hier voor haar te hoog. De gemeente wil haar niet tegemoetkomen omdat zij van mening zijn dat de zorgverzekeraar een voorliggende voorziening is. Gevolg mevrouw haakt af waardoor haar afstand naar arbeidsmarkt eerder zal vergroten dan verkleinen.

Mededelingen

Zoals we al in de voorgaande nieuwsbrief van februari hebben aangekondigd gaan we onze dienstverlening per 1 april 2017 naar het Medisch Centrum Westervoort, locatie Vredenburgstraat 38/40 te Westervoort uitbreiden.

Vanaf dinsdag 4 april houden we op de dinsdag en donderdagavonden op basis van een afspraak spreekuren van 18:00 t/m 21:00. Op deze manier denken wij nog beter maatwerk te kunnen leveren dan wat we tot nu al leverden.

Afhankelijk van de vraag kan dit naar de toekomst worden uitgebreid.

Met vriendelijke groet,

Du-Lotus, praktijk voor psychosociale therapie & coaching (NLP)


admin