Home » Uncategorized » Nieuwsbrief Du-Lotus , praktijk voor psychosociale therapie & Coaching NLP

Nieuwsbrief Du-Lotus , praktijk voor psychosociale therapie & Coaching NLP

23 februari 2017 Uncategorized

Nieuwsbrief van Du-Lotus, praktijk voor psychosociale therapie & coaching (NLP)
Februari 2017

Natuurlijk zijn wij van Du-lotus, praktijk voor psychosociale therapie & coaching NLP, ook in 2017 volop in beweging! Zo ben ik per 01-01-2017 aangesloten bij Topcoach Nederland. Topcoach Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van therapeuten en coaches, die het verschil willen maken op kwaliteitsniveau. De therapeuten bij Topcoach Nederland hebben allemaal minimaal post Bachelor hbo-niveau, beschikken ieder over hun eigen specialisaties. Ik voel me dan ook als personal NLP coach en therapeut erkend en gewaardeerd door het feit dat ik op basis van mijn kwaliteiten door hen ben uitgenodigd aan te sluiten. De samenwerking bestaat vooral uit he delen van kennis, ervaringen en samen volgen van intervisie en trainingen die gegeven worden. Bovendien worden klanten /cliënten bij centrale aanmelding per regio door verwezen naar de coach waarbij men denkt een goede match te kunnen maken. Meer info vind je hierover op:Topcoach Nederland www.topcoachnederland.nl/

Kantoorruimte: Fysiotherapie Centrum Westervoort

Medio april 2017 zal ik bij Fysiotherapie Centrum Westervoort aan de Vredenburgstraat 38-40 Westervoort mijn intrek nemen. De exacte datum, dagen tijdstippen zal ik in de loop van volgende maand aan u bekend maken. Het voornemen is per 1 april te starten. Op deze wijze ben nog beter instaat vraag gericht te werken door u als cliënt een ruimere keuzemogelijkheden aan te bieden w.b.t te de locatie en tijdstippen waarop u uw therapie zal willen volgen. Met de voorgenomen intrek op de Vredenburgstraat 38-40 zijn we beter vindbaar en herkenbaar voor u en onze externe contacten. Wilt u op de hoogte blijven van laatste ontwikkelingen volg ons dan op facebook, LinkedIn of op onze site https://www.du-lotus.nl

Intervisie: Inzicht-Gevende -Methode

Het unieke intervisie model: Inzicht-Gevende-Methode, wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd en dat is echt super omdat vast te mogen stellen. Inmiddels is er een 1.3 versie op pdf-formaat uit, die gratis via onze site te downloaden valt. In dit jaar zullen we ook de andere diensten door cliënten van Du-Lotus laten waarderen. De resultaten daarvan worden in de loop van dit jaar bekend gemaakt.

Kwaliteitseisen en vergoedingen.

Zoals eerder al via beroepsvereniging en diverse zorgverzekeraars bekend is gemaakt, worden de alternatieve therapieën waar de psychosociale therapie binnen Du-Lotus onder valt alleen nog vergoed wanneer de desbetreffende therapeut aantoonbaar over brede psychosociale basiskennis op HBO-niveau beschikt wat vergelijkbaar is met de SPH -MWD. Dat zit bij Du-lotus wel goed want de psychosociaal therapeut, Andre van der Veer, beschikt in ruime mate over deze kennis en heeft de RBCZ licentie voor de aankomende periode toegekend gekregen. Daarmee staan we in geschreven bij de VGZ-zorggids en staat hij ingeschreven al complementair register therapeut. Dat betekent dat het tuchtrecht van toepassing is. Verder voldoen wij wat betreft klachtafhandeling aan de nieuwe wet en regelgeving (de WKKGZ) die sinds 2017 in werking is getreden. Bij ons wordt de psychosociale therapie door alle zorgverzekeraars (Mensen, VGZ, Zilverenkruis enz.) vergoed uit het aanvullende pakket en gaat dus niet ten koste van uw eigen risico.

Indien u het niet verder op prijs stelt om door ons via deze nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld, kunt u dit via een mail ons laten weten.

Hartelijke groet ,

Andre van der Veer


andrevdveer