Home » Klachtenregeling Du-Lotus

Klachtenregeling Du-Lotus

Versie januari 2020

Het kan voorkomen dat je je door een medewerker van Du-Lotus verkeerd begrepen voelt of dat je naar jouw mening verkeerd bejegend of behandeld bent. Kortom je bent ontevreden en wil hier een klacht over indienen. Dat kan. Ook wij hebben een klachtenregeling binnen Du-Lotus. In dit stappenplan leggen we uit hoe jouw klacht in behandeling genomen wordt.

Stap 1: Ga naar het contactformulier op onze website www.du-lotus.nl en vul die in met de volgende mededeling: ik heb een klacht en omschrijf kort de klacht. Vergeet daarbij niet je contact gegevens achter te laten. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op.

Stap 2: Binnen 48 uur nemen we het liefst telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek krijg je de gelegenheid je klacht naar ons kenbaar te maken. In dit gesprek bespreken we of we in goed overleg tot een oplossing kunnen komen of dat de klacht verder door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling moet worden genomen. Is dat laatste het geval dan legt de medewerker van Du-lotus het verdere verloop van de klachtenprocedure aan je uit. Du-Lotus is aangesloten bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk werk (VPMW) en kan hierdoor gebruik maken van de klachtenregeling van de NFG.

Stap 3: De medewerker van Du-Lotus meldt je klacht aan bij de NFG. Daarnaast is het mogelijk om zelf contact op te nemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris kun je opvragen bij het NFG-secretariaat door te mailen naar info@de-nfg.nl.

Stap 4: De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt voor toelichting contact met je op en zal de klacht verder afhandelen.

Stap 5: Terugkoppeling naar jou en Du-lotus van de klacht door de klachtenfunctionaris.

Download het klachtenverslag 2021