Home » meldcode

meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik

Praktijk Du-Lotus is aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Voor de meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik houdt Praktijk Du-Lotus zich aan het door deze federatie opgestelde protocol.

De NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Deze hulpverleners werken verspreid over heel Nederland. Het betreft hulpverleners die in hun werk zowel met kinderen als met volwassenen te maken hebben. Zij hebben, indien zij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, de verantwoordelijkheid om dit te stoppen door tijdig hulp in te schakelen of een melding te doen. Gaat de hulpverlener over tot melden, dan zullen zij de stappen van de meldcode dienen in te zetten.

De aandachtfunctionaris

De NFG heeft naar deze hulpverleners een ondersteunende en adviserende taak. Hiertoe hebben zij een aandachtsfunctionaris aangesteld.

De aandachtsfunctionaris ondersteunt en adviseert die hulpverleners die te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling en eergerelateerd geweld (zie stappenplan meldcode). De hulpverlener is niet verplicht het protocol van de NFG te volgen en kan dit ook zelfstandig doen. Wel is in de meldcode de collegiale consultatie een verplichte stap.
Wil men de aandachtsfunctionaris consulteren, dan is er een vertrouwelijk telefoonnummer en e- mailadres, zie www.de-nfg.nl
De aandachtsfunctionaris legt een dossier aan van alle gemelde gevallen.
De aandachtsfunctionaris is lid van de LVAK (landelijke Vakgroep Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling) en kan op hen een beroep doen voor advies.

Meldrecht of meldplicht?

Alle hulpverleners zijn gehouden aan hun beroepsgeheim. Hierdoor kan men soms twijfelen of men wel of niet zal melden. Er is geen sprake van meldplicht maar van een meldrecht. Er is namelijk geen bewijs dat een wettelijke meldplicht leidt tot het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het buitenland, waar er sprake is van plicht, blijkt men vaak onnodig te melden uit angst voor aansprakelijkheid bij niet melden.
De wet verplicht wel alle organisaties en hulpverleners die werken in de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang enz. een aan hun organisatie aangepaste meldcode te hanteren.