Home » Psychosociale therapie.

Psychosociale therapie.

Er kunnen vele aanleidingen zijn voor het ontstaan van psychische of sociaal emotionele problemen, waarbij het volgen van psychosociale therapie helpend kan zijn. Heel herkenbaar zijn ontslag, ziekte, overlijden, opvoedkundige problemen, relatieproblemen, een scheiding. Vaker nog is er sprake van min of meer vage klachten of gevoelens die je al langer ervaart Daarbij kun je denken aan:

 • afwijzing, gebrek aan zelfvertrouwen
 • gevoelens van leegte, betekenisloosheid
 • eenzaamheid, er niet bij horen
 • identiteitsproblemen
 • grenzen kunnen stellen, voor jezelf opkomen
 • stress, vermoeidheidsklachten
 • burn-out, vastgelopen voelen
 • depressieve klachten
 • onverwerkte gebeurtenissen en trauma
 • angstgevoelens
 • misbruik
 • verlies, verdriet en de verwerking van rouw
 • relatieconflicten

Wanneer je met dit soort psychosociale problemen te kampen heb, zou het aangaan en volgen Psychosociale therapie je een uitkomst kunnen bieden. Maar wat is dan psychosociale therapie? Waarschijnlijk heb je er nog niet veel over gehoord of gelezen. Psychosociale therapie is een lichte vaak vrij kort durende therapie vorm , die zich in haar behandeling niet alleen op deelaspecten zoals de psychische , sociale , emotionele en materiële problemen richt , maar vooral op die van samenhang m.a.w. de verbinding tussen deze probleem gebieden onderling. Ik richt me dan als therapeut vooral op jou als individu in relatie met je omgeving waarbinnen de verschillende problemen voor jou spelen. En hoe ga jij daar nu mee om? Wat is jou aandeel daarin en hoe leer ik dit naar de toekomst te voorkomen of kan ik dat verminderen zijn kern thema`s die tijdens de behandeling aanbod komen.

“Een voorbeeld van iemand die voor deze therapie vorm in aanmerking kan komen zal ik hier illustreren: Een man komt onverwacht na een ongeval arbeidsongeschikt thuis te zitten. Dit kan tot verwerkingsproblemen van dat wat er gebeurd is gaan leiden, die gepaard kunnen gaan met rolverdeling man -vrouw problemen in combinatie verlies van zinvolle dag invulling (werk) , algemene moedeloosheid en financiële problemen.”

Nemen b.v deprimerende gevoelens je nogal ‘ns in beslag? Heb je relationele problemen of een structureel gebrek aan zelfvertrouwen? Weet je (daardoor) niet goed wat je wilt? Misschien voel je je onzeker of onverklaarbaar lusteloos. Dan kan ik als psychosociaal therapeut je op en integrale benaderingswijze helpen in contact te komen met je ‘zelf’, waardoor je ontdekt wie je werkelijk bent en wat je verlangens zijn.