Home » Uncategorized » Een nieuwe intervisie methode “inzichtgevende methode”

Een nieuwe intervisie methode “inzichtgevende methode”

26 februari 2016 Uncategorized

Samen met mijn collega dhr Westra , heb ik een nieuwe intervisie methode Inzichtgevende methode. Deze methode is gestoeld op basis van Oplossinggericht coachen en NLP vaardigheden. In 2013 zijn we binnen een particuliere zorginstelling binnen de GGZ , waar ambulante begeleiding wordt gegeven begonnen met deze intervisie methode aan profesionals op pilot basis te implementeren. Inmiddels draaien drie intervisie groepen op deze methode. De resultaten met de daarbij behorende reacties zijn positief. Reden genoeg dus om ermee door te gaan en er meer bekendheid aan te geven. Inmiddels ben ik begonnen om versie 1,1 te gaan schrijven, wat een verbeterde hand-out moet gaan worden. Natuurlijk gaat het dan om de verwerkiing van de verbeterpunten die uit de pilot naar voren zijn gekomen. Heeft dit uw belangstelling gewekt en wilt u hier meer informatie over dan verneem ik dat graag en staat het u vrij om contact met me op te nemen .


admin