Home » Uncategorized » Leven doe je vanuit je hart, staat bij Du-lotus centraal!

Leven doe je vanuit je hart, staat bij Du-lotus centraal!

16 juni 2016 Uncategorized

“Leven doe je vanuit je hart”

Wat bedoel ik daarmee? Wat wil ik ermee zeggen? En wat is de reden dat dit als uitgangspunt en slogan en niet alleen op deze website, binnen mijn praktijk centraal staat?

Wat bedoel ik ermee?

Het is belangrijk om contact te kunnen leggen met je gevoel. Luister naar wat je intuïtie je in geeft. Als het je lukt of wanneer je bereid bent om daarin te willen groeien, zal je ongetwijfeld merken, dat je in balans komt. Dit heeft tot gevolg dat je met zelf vertrouwen de omgeving tegemoet durft te treden. Het durven toelaten van je innerlijke zelf, maakt dat je instaat, bent om te luisteren en te handelen naar dat wat goed voelt zonder dit onmiddellijk rationeel weg te relativeren. Het maakt dat je open en kwetsbaar durft open te stellen. Hoe beter je instaat, bent jezelf te kennen, des te beter je bewust bent van je waarden, normen en overtuigingen die aan je eigenheid ten grondslag liggen. Hoe meer je bewust bent van wie je bent, waartoe je hier bent en met welke missie je hier op deze planeet rond wandelt, des te beter ben je instaat vanuit je hart,je te leven. Is dit spiritueel? Ja! Is dit zweverig? Nee! Zo bestaat vanuit het Boeddhisme de bekende uitspraak:” If you meet the Budha on the road, kill him! “ ( Schneider, 2001,p 22)
Dit heeft men binnen het christendom nooit zo durven formuleren, want dat zou nog meer brandstapels hebben opgeleverd: “Als je christus tegen komt schiet hem dan neer!!”
( Schneider, 2001,p 22)

Vanwaar deze uitspraken?

Simpel. Het is namelijk niet dat je voor de grote Boedha of christus bidden of buigen moet. Nee die Boedha of Christus ben jezelf! Wanneer je voor Boedha buigt, verlies je al spiritualiteit en raak je verder weg van jezelf. En ben minder in staat te leven vanuit je hart. Zoals Christus telkens weer herhaalde: “Je moet niet naar de kerk gaan om mij te aanbidden. Je bent mij! Buig niet voor mij, tenzij je mij herkent als diegene die je zelf in wezen bent.” ( Schneider, 2001,p 22)

Waar staat “Leven doe je vanuit je hart” voor?

Hoe beter jij jezelf tot in de kern heb leren kennen, des te beter ben je instaat om vanuit je hart met vertrouwen je omgeving tegemoet te treden. Dat is leven vanuit je hart. Het brengt je lichaam en geest beter met elkaar in balans. Hierdoor voel je zelf krachtiger en evenwichtiger. En ben beter instaat, je dromen te realiseren. Bovendien helpt en ondersteunt het je om levensproblemen die we allemaal met regelmaat hebben, het hoofd te bieden. Dit is spiritueel, maar wel op een nuchtere realistische wijze waarbij we met beide benen concreet en stevig op de grond staan. Zoals we vanuit de NLP zeggen spiritualiteit zit in jezelf in je hart en komt niet van buitenaf via de kosmos of anderszins. Is dit holistisch? Ja!! Is dit integratief ? Ja!! Want het vormt bij elkaar een geheel. Want Het maakt wie we zijn, hoe we ons gedragen enz. Is het oplossingsgericht? Ja !! Want hoe beter je erin slaagt bij de kern uit te komen des te beter lukt het je, je eigen mogelijkheden te benutten waardoor je nog meer in je kracht komt te staan.

Visie

Ik draag deze visie in mijn handelwijze als psychosociaal therapeut, coach en als intervisor graag uit omdat ik er wat mee heb en dat graag wil delen op zo`n manier dat ik je verder wil helpen door je wat dichter bij je hart te brengen, waardoor je beter instaat, bent je levensproblemen het hoofd te bieden. Je zo te coachen dat jij je dromen beter kan verwezenlijken. Wil je meer weten over hoe ik werk, lees dan meer op mijn website
www.Du-Lotus.nl

Over mezelf

Ik heb zelf door onder ander het volgen van de Master Practioner Neuro Linguïstisch Programmeren, de reis naar mijn kern ( innerlijke zelf ) aflegt door bewust te worden van mijn overtuigingen, waarden en normen, mijn identiteit en emotie s die daarbij horen. Door steeds reflectief te naar mezelf te zijn heb ik mezelf leren kennen. Aanvankelijk was ik ten opzichte van spiritualiteit en alles wat daarmee ambivalent. Naar mate ik dichter bij mijn kern kwam en er in slaagde te leven vanuit mijn hart voelde ik hoe spiritualiteit van binnen uit in de vorm van energie door mijn lijf is gaan stromen. Hierdoor ben ik in mijn kracht komen te staan. Zelf zo dat ik forse sportprestaties ben aangegaan en die met plezier weet vol te houden. Ik kan beter met tegenslagen om kan gaan en weet beter vanuit mijn hart keuzes te maken. Hierdoor ben ik beter instaat mijn omgeving vanuit mijn hart tegemoet te treden. Levensproblemen die ook ik heb, weet ik beter het hoofd te bieden. Deze ervaringen zou ik graag met je willen delen. Vanuit deze ervaringen met de daaruit vloeiende visie die ik mezelf (als coach) heb eigen gemaakt, wil ik mensen verder kunnen helpen bij het realiseren van hun dromen. Verder wil ik ( vanuit mijn rol als psychosociaal therapeut ) mensen vooral kunnen helpen, bij het omgaan leren met sociaal –emotionele problematieken. Waardoor zij weerbaarder en sterker leren worden zodat levensproblemen beter het hoofd geboden kan worden.
Ik hoop met dit blog artikel voldoende duidelijk gegeven te hebben, met wat er:
“Leven doe je vanuit je hart.” bedoelt wordt.

Literatuur; E.Schneider, Naar het hart van communicatie, 2001
bezoek ook eens het coachcafe Tante in Elst


admin