Home » Uncategorized » Nieuwsbrief van Du-Lotus , praktijk voor psychosociale therapie & coaching (NLP) 

Nieuwsbrief van Du-Lotus , praktijk voor psychosociale therapie & coaching (NLP) 

11 april 2016 Uncategorized

 

Natuurlijk zijn wij van Du-lotus ook in 2016 vol op in beweging! Zo bouwen we aan een volledig vernieuwde website die voldoet aan de eisen van de huidige tijd waarin we leven.

Het unieke intervisie model: Inzicht-Gevende-Methode, wordt door veel deelnemers zeer gewaardeerd en dat is echt super omdat vast te mogen stellen. Inmiddels is er een 1.3 versie op PDF formaat uit, die gratis op deze nieuwde website te downloaden valt.

 

Om de dienstverlening naar onze klanten nog verder te verbeteren, zijn we de betalingsmogelijkheden aan het uitbreiden en vereenvoudigen. Zo betaalt inmiddels de mogeljkheid de facturen via Ideal te voldoen en bieden we de mogelijkheid aan om via een automatische incasso te werkt te gaan.

Zoals eerder al via beroepsvereniging (NFG)en diverse zorgverzekeraars bekend is gemaakt, worden de alternatieve therapieën waar de psychosociale therapie  binnen Du-Lotus onder valt alleen nog vergoed wanneer de desbetreffende therapeut aantoonbaar over  brede psychosociale basiskennis beschikt op een niveau wat  vergelijkbaar is  met SPH -MWD en aanverwant opleidingsniveau.  Dat zit bij Du-lotus wel goed want de psychosociaal therapeut, ik dus Andre van der Veer, beschikt in ruime mate over deze kennis en heeft de licentie `s voor de aankomende perioden toegekend gekregen. Bij ons wordt de psychosociale therapie door alle zorgverzekeraars (Menzis, VGZ, Zilverenkruis enz ) vergoed uit het aanvullende pakket en gaat dus niet ten koste van uw eigen risico.

 

Hartelijke groet ,

 

Andre en Katrina van der Veer


andrevdveer