Uniek intervisie model

Unieke intervisie methode: Inzicht Gevende Methode versie 1.3

Dit intervisie model de Inzicht-Gevende-Methode gaat uit van de kracht en het oplossingsvermogen die in ieder van ons aanwezig is. Daarbij gaat het vooral om de Kern van het probleem waaruit het vraagstuk verder centraal gesteld kan worden. Met de kern bedoel ik te komen tot het hart van de communicatie. Met andere woorden komen tot de structuur van communicatie.

Vanuit NLP zeggen we het gaat minder om de inhoud, maar meer om de structuur de kern van datgene waar het omdraait en dat is niet alleen voelen maar zeker ook inzicht gevend! De I-G-M wat door mij verder is ontwikkelt, is in gegeven door het feit dat ik zeer geïnspireerd ben geraakt door het Neuro Linguïstisch Programmeren in combinatie met de oplossingsgerichte benadering.

Vul hiernaast je naam en e-mailadres in om direct toegang te krijgen tot de download.