Home » De NLP – elementaire vaardigheidstraining

De NLP – elementaire vaardigheidstraining

Inleiding op de NLP-elementaire vaardigheidstraining.

Voor u ligt de NLP – elementaire vaardigheidstraining die met name is ontwikkeld voor professionals die binnen de zorg en onderwijs werkzaam zijn. Deze NLP-elementaire vaardigheidstraining bestaat uit drie losse modules (bijeenkomsten) die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Wilt u het hoogst mogelijk rendement uit deze training halen? Dan is het raadzaam alle drie de module `s te volgen. De training is praktisch en concreet van opzet. Er wordt in subgroepen geoefend waarbij veel aandacht is voor de dagelijkse praktijk. Naast het oefenen in subgroepen is er met regelmaat plenaire terugkoppeling. Hier is niet alleen veel ruimte voor delen van ervaringen in de groep, maar ook is er ook veel aandacht voor datgene wat deelnemer(sters) zelf uit de dagelijkse praktijk inbrengen. Hierdoor heeft deze training een sterk interactief karakter. Men leert van elkaar.

Op basis van de structuur binnen de NLP staan de volgende 3 elementen die in onderlinge wisselwerking zijn, binnen de training op didactische wijze centraal:
1. Een methode om de subjectieve ervaringen te onderzoeken d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken van met behulp van psychologische verandertechnieken.
3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intra persoonlijke communicatie te verhelderen en te verstreken.

De training is zoals aangeven uit de volgende drie modules opgebouwd namelijk;
Module 1 Thema: Omgaan met Afstand en Nabijheid
Module 2: Thema: Richting geven aan het gesprek.
Module 3: Thema; Subjectieve ervaringen van jezelf onderzoeken.
In iedere module in een van de drie elementen binnen de doelstelling opgenomen en staat daarmee centraal binnen de training van dat moment.

In het kort, hoe werkt NLP?
Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daarbij gaat het er niet om wát je je herinnert, maar om de werking van je geheugen. En wat het effect van die herinnering, gebeurtenis of opmerking is op je dagelijks handelen. Door NLP leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.
NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen. Door NLP-bereik je in korte termijn een balans in jezelf. Hierdoor ben je in staat om het beste uit jezelf en de ander te halen en daardoor op een andere manier met jezelf en anderen om te gaan. Vanuit de technieken die NLP biedt kies je je eigen middelen om dat doel te bereiken. NLP is daarom uiterst geschikt als hulpmiddel om zelf aan de slag te gaan en snel en merkbaar resultaat te halen.

NLP-elementaire vaardigheidstraining. Deel 1
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Module 1 Thema van deze module is: Omgaan met Afstand en Nabijheid

Deze NLP- elementaire vaardigheidstraining maakt deel uit van drie losse modules (bijeenkomsten) van 2 uur en 15 min, die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Wil je het hoogst mogelijk rendement uit deze training halen dan is het raadzaam alle drie de module `s te volgen. De training is praktisch en concreet van opzet. Er wordt in subgroepen geoefend waarbij veel aandacht is voor de dagelijkse praktijk. Naast het oefenen in subgroepen is er plenaire terugkoppeling, waar ruimte is voor delen van ervaringen onderling zodat men van elkaar leert.

Doelstelling van deze bijeenkomst is: Het bevorderen van bewustwording bij de professional van de afstand en nabijheid die in een hulpverleningsrelatie speelt. Hierdoor zal hij of zij beter in staat zijn de afstand en nabijheidsrelatie onder ogen te zien en die functioneel in het hulpverleningsproces als zodanig te gebruiken.
Met name het derde element zal in wisselwerking met de overige genoemde twee elementen tijdens deze module centraal staan.

Doelen die behaald worden zijn:
– De cursist is beter instaat in waar nemen zonder te oordelen.
– De cursist is beter instaat rapport (contact) met zijn cliënt op te bouwen en vast te houden.
– De cursist is beter instaat op functionele en methodische wijze een gesprek op denken, doen en voelen te leiden.
– Door de afstand en nabijheid letterlijk te voelen in haar of zijn lijf, leert de cursist een hoger bewust zijn in de relatie tot de ander te ervaren.

Om deze module ecologisch gezien zo veilig en vertrouwd mogelijk te laten verlopen is er een inschrijvingslimiet van 18 deelneem(sters) gesteld. VOL=VOL. Op deze wijze creëren we met zijn allen een veilige, warme en uitdagende oefen omgeving waar op een onbevangen, verbonden wijze voldoende persoonlijke aandacht voor elkaar is. Bij een inschrijving van minder dan zes deelneem(sters) is het niet raadzaam de training plaats te laten vinden.

NLP-elementaire vaardigheidstraining deel 2.
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Module 2 Thema van deze module is: Richting geven aan het gesprek

Deze NLP- elementaire vaardigheidstraining maakt deel uit van drie losse modules (bijeenkomsten) van 2 uur en 15 min, die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Wil je het hoogst mogelijk rendement uit deze training halen dan is het raadzaam alle drie de module `s te volgen. De training is praktisch en concreet van opzet. Er wordt in subgroepen geoefend waarbij veel aandacht is voor de dagelijkse praktijk. Naast het oefenen in subgroepen is er regelmatig een plenaire terugkoppeling waar ruimte is voor delen van ervaringen onderling zodat men van elkaar leert.

Met name het tweede en derde element zal in wisselwerking met de eerste genoemde tijdens deze module centraal staan.

Doelstelling van deze bijeenkomst is: De professional nog beter instaat te stellen richting te geven aan de gesprekken die hij of zij met de ander voert. Hij of zij weet het gesprek zo richting te geven dat dit tot een mogelijke gedragsverandering tot gevolg kan hebben. Het beter instaat zijn richting te geven aan de gesprekken maakt dat het geleerde in deze module makkelijk binnen zijn bestaande methodische vaardigheden geïntegreerd kunnen worden.

Doelen die behaald worden zijn:
– De cursist kan door te (chunken) gerichte open vragen stellen op zo`n manier richting geven aan het gesprek, dat het tot nieuwe inzichten bij de ander teweeg zal brengen.
– Door middel van herkadering geeft de cursist een positieve richting aan het gesprek.
– Op basis van het doorlopen van de logische niveaus, is de cursist beter instaat op functionele en methodische wijze richting te geven aan een gesprek.

Om deze module ecologisch gezien zo veilig en vertrouwd mogelijk te laten verlopen is er een inschrijvingslimiet van 18 deelneem(sters) gesteld. VOL=VOL. Op deze wijze creëren we met zijn allen een veilige, warme en uitdagende oefen omgeving waar op een onbevangen, verbonden wijze voldoende persoonlijke aandacht voor elkaar is. Bij een inschrijving van minder dan zes deelneem(sters) is het niet raadzaam de training plaats te laten vinden.

NLP-elementaire vaardigheidstraining deel 3.
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Module 3 Thema van deze module is: Subjectieve ervaringen van jezelf ontdekken.

Deze NLP- elementaire vaardigheidstraining maakt deel uit van drie losse modules (bijeenkomsten) van 2 uur en 15 min, die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Wil je het hoogst mogelijk rendement uit deze training halen dan is het raadzaam alle drie de module `s te volgen. De training is praktisch en concreet van opzet. Er wordt in subgroepen geoefend waarbij veel aandacht is voor de dagelijkse praktijk. Naast het oefenen in subgroepen is er regelmatig een plenaire terugkoppeling waar ruimte is voor delen van ervaringen onderling zodat men van elkaar leert.
Met name het eerste element zal in wisselwerking met de andere twee genoemde tijdens deze module centraal staan.

Doelstelling van deze bijeenkomst is: Door het onderzoeken van zijn of haar eigen subjectieve ervaringen is, de professional bewust van eigen innerlijke structuren. Wat maakt dat hij of zij zelfbewuster en evenwichtiger in het werkveld komt te staan.

Doelen die behaald worden zijn:
– Door zijn of haar eigen levensloop in een tijdslijn onder ogen te zien is de cursist er bewust van geworden hoe eigen referentie doorwerkt in een hulpverlenersrelatie.
– Op basis van het doorlopen van de logische niveaus, is de cursist beter instaat zijn of haar innerlijke structuren te onderdekken en onder ogen te zien. Hierdoor is er sprake van een verdere bewustwording van eigen blokkerende overtuigingen en opvattingen die het handelen in de weg kunnen staan.
– Door de oefening Tibetaans Rushes toe te passen oefent de cursist in een hoger bewust zijn van zichzelf waardoor er aan eigen identiteit en de rol van hulpverlener een betere invulling wordt gegeven.
– Door beter inzicht te hebben verkregen in wie hij of zij is of wat zijn of haar rol is, leert de cursist evenwichtiger en steviger in het werkveld te staan.

Om deze module ecologisch gezien zo veilig en vertrouwd mogelijk te laten verlopen is er een inschrijvingslimiet van 18 deelneem(sters) gesteld. VOL=VOL. Op deze wijze creëren we met zijn allen een veilige, warme en uitdagende oefen omgeving waar op een onbevangen, verbonden wijze voldoende persoonlijke aandacht voor elkaar is. Bij een inschrijving van minder dan zes deelneem(sters) is het niet raadzaam de training plaats te laten vinden.