Home » Intervisie

Intervisie

In een organisatie zijn medewerkers waardevolle en krachtige elementen. Het is daarom van groot belang dat medewerkers plezierig, betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen (blijven) uitvoeren. Veel medewerkers hebben behoefte om van én met elkaar te leren of bepaalde situaties op het werk bespreekbaar te maken.

verbondheiden InterviseIntervisie is hierin een krachtig, plezierig en deskundig ontwikkelingsinstrument.
Een juiste Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op eigen collega’s om mee te denken over werk gerelateerde vraagstukken vanuit de eigen werksituatie. Door middel van het inbrengen van casuïstiek gaan de medewerkers door het stellen van de juiste vragen, vanuit een ander perspectief de situatie benaderen en ondersteunen en begeleiden zo de inbrenger tot het komen van nieuwe inzichten op het probleem/vraagstuk die is ingebracht.
Intervisie ontwikkelingsinstrument is in de loop van tijden via verschillende methodische modellen uit gerold en succesvol beproefd in de praktijk. Toch bestond er in het werkveld behoefte aan een aanvullende nieuwe manier van intervisie die beter aan zou sluiten bij de belevingswereld van huidige generatie professionals.

Dat heeft ertoe geleid dat ik in samenwerking met anderen (in 2013) een nieuw intervisie model heb ontwikkelt. Dit intervisie model de Inzicht-Gevende-Methode gaat uit van de kracht en het oplossingsvermogen die in ieder van ons aanwezig is. Daarbij gaat het vooral om de Kern van het probleem waaruit het vraagstuk verder centraal gesteld kan worden. Met de kern bedoel ik te komen tot het hart van de communicatie. Met andere woorden komen tot de structuur van communicatie. Vanuit NLP zeggen we het gaat minder om de inhoud, maar meer om de structuur de kern van datgene waar het omdraait en dat is niet alleen voelen maar zeker ook inzicht gevend! De I-G-M wat door mij verder is ontwikkelt, is in gegeven door het feit dat ik zeer geïnspireerd ben geraakt door het Neuro Linguïstisch Programmeren in combinatie met de oplossingsgerichte benadering.

Voor het opzetten en implementeren van een goed lopende intervisie binnen uw organisatie, stel ik me graag beschikbaar. Uitgaande van een bestaand team met weinig tot geen verloop in de samenstelling kan ik binnen 4 tot en met 6 intervisie bijeenkomsten een intervisie binnen uw organisatie opgang brengen. Voor het maken van een afspraak of het gratis downloaden van het intervisie model de IGM, kunt u via de hiervoor aangeven button op deze site contact met ons opnemen.

Download Gratis de Unieke Intervisie Methode en ga aan de slag richting verbetering! Downloaden (PDF)